Generatie Z

Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal flexwerkers vooral onder jongeren tussen 15 en 25 jaar toeneemt. Deze jongeren, die in marketingterminologie als Generatie Z aangeduid worden, hechten echter juist veel belang aan zekerheid. Hoe valt dit met elkaar te rijmen? En waar moet de flexbranche rekening mee houden als deze Gen Z-jongeren hun intrede op de arbeidsmarkt doen? (meer…)

Blijf jezelf ontwikkelen!

Blijf jezelf ontwikkelen

Terwijl de meerderheid van de werkenden bezig is met de eigen ontwikkeling, doet ruim één op drie naar eigen zeggen niets om inzetbaar te zijn en te blijven op de arbeidsmarkt. Jouw kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen wordt, gezien alle technologische ontwikkelingen, echter noodzakelijk. Ook als uitzendkracht is het belangrijk dat je je eigen ontwikkeling niet uit het oog verliest. (meer…)

krapte op de arbeidsmarkt

Ongeveer alle uitzendorganisaties (95 procent) merken krapte op de arbeidsmarkt. Uit een onderzoek van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) onder haar leden blijkt verder dat vooral uitzenders die actief zijn in de sectoren van techniek, industrie en bouw met een snel toenemende krapte geconfronteerd worden. Hoe gaan ze hiermee om? (meer…)

Uitzendwerk belangrijk voor economie

Voor de sector zakelijke dienstverlening, waaronder ook de uitzendbranche valt, was 2017 een goed jaar. Ook voor 2018 zijn de vooruitzichten zeer goed. Het UWV verwacht dat er komend jaar 4,5 procent meer banen in de sector ‘uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling’ gerealiseerd worden. De vraag naar uitzendkrachten neemt namelijk nog steeds toe door de groeiende economie. Je mag dus wel concluderen dat uitzendwerk nog steeds heel belangrijk is voor onze economie. (meer…)

Ontwikkelloopbaan

Ook laaggeschoolde uitzendkrachten verdienen perspectief in hun leven. Omdat scholing voor hen niet altijd toegankelijk is, werd de zogenaamde ontwikkelloopbaan in het leven geroepen. Dat is een serie uitzendbanen waarin laagopgeleide mensen steeds een nieuwe taak erbij krijgen. Hierdoor kunnen zij via de praktijk een startkwalificatieniveau halen. Het idee is afkomstig van de Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) en TNO. In vier pilots gingen zij hiermee aan de slag, met wisselende maar hoopvolle resultaten. (meer…)

Uitzendkrachten worden vaker opgeleid

Uitzendkrachten worden vaker opgeleid

Blijven groeien. Dat wordt ook voor flexwerkers steeds belangrijker. Uitzendkrachten worden vaker opgeleid, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF). Inmiddels volgt 14 procent van de uitzendkrachten scholing. Daarmee scoren ze hoger dan andere flexibele krachten, die niet van een bemiddelaar gebruik maken. Toch is het nog niet genoeg. STOOF wil dat 20 procent van de uitzendkrachten in 2022 naar de schoolbanken gaat. (meer…)

Vakbonden willen groei flexwerkers afremmen

Het inzetten van flexwerkers biedt bedrijven onder andere efficiëntie en flexibel aanpassingsvermogen en bevordert bovendien de arbeidsproductiviteit. (meer…)