ONZE DIENSTEN

VACATURES

OVER FLEXCRAFT LABOURFORCE

Flexcraft Labourforce is een full service technisch uitzendbureau en net zoals ZZP bemiddelingsbureau Flexcraft Detaned een volledige dochteronderneming van Flexcraft Techniek. Wij beschikken over ruime kennis en ervaring in het samenbrengen van vraag en aanbod van uitzendkrachten in bouw, industrie en techniek. Opdrachtgevers in heel Nederland kunnen op ons een beroep doen voor gespecialiseerde flexibele vakkrachten uit binnen- en buitenland. Met een pakket op maat aan flexoplossingen ontzorgen wij onze klanten volledig. Veiligheid en kwaliteit staan hoog aangeschreven binnen Flexcraft Labourforce. Wij investeren in onze mensen, want tevreden uitzendkrachten zijn productieve medewerkers. Al onze flexibele professionals bezitten de juiste vaardigheden en alle vereiste werkgerelateerde certificaten.

Flexcraft Group

Flexcraft Techniek is onderdeel van de Flexcraft Group. Onder deze groep vallen diverse labels:

 • Flexcraft
 • Work Support
 • Flexcraft Techniek
 • Detaned
 • IFlexS Polen
 • Aldivèr werk en leerbanen
 • Aldicare

Flexcraft is in 1993 opgericht onder de naam Aldivèr. Het was toen een kleinschalig uitzendbureau met zo’n 25 kandidaten in de uitzending. In 2006 is Aldivèr een nieuwe koers ingeslagen. Deze wierp zijn vruchten af. In 2016 is de Flexcraft Group opgericht en inmiddels gegroeid naar een onderneming met meer dan 2500 uitzendkrachten. Dagelijks werken er 60 gemotiveerde mensen aan groei, kwaliteit en continuïteit. Flexcraft Group is onderdeel van de investeringsgroep Eurorijn & Kenick.

Flexcraft Labourforce is een full service technisch uitzendbureau en een volwaardige dochteronderneming van Flexcraft Techniek BV waartoe ook ZZP bemiddelingsbureau Flexcraft Detaned BV behoort. Flexcraft Labourforce beschikt over ruime kennis en ervaring in het samenbrengen van vraag en aanbod van uitzendkrachten in bouw, industrie en techniek.

Tijdelijke gespecialiseerde kennis vindt u ook bij zzp’ers of freelancers. In plaats van zzp’ers zelf te zoeken, te screenen en te engageren, kunt u ook een zzp-bemiddelaar zoals Flexcraft Detaned inschakelen.

Een groot voordeel van detacheren via Flexcraft Detaned is dat u gemakkelijk, snel en indien gewenst voor lange(re) tijd aan gespecialiseerde en ervaren vakmensen komt. Gedetacheerden zijn in dienst bij ons bemiddelingsbureau, zodat u zich over de personeelszaken geen zorgen hoeft te maken.

U vindt het belangrijk om zelf een flexwerker, zzp’er of freelancer te kunnen werven en selecteren, te begeleiden bij de werkzaamheden maar u bent liever niet bezig met de administratieve, fiscale en financiële verplichtingen, gerelateerd aan arbeidsongeschiktheid / ziekte, disfunctioneren, verlof en ontslag? Door in een payrollconstructie i.s.m. Flexcraft Detaned te werken, neemt de payrollonderneming het juridisch werkgeverschap grotendeels over en kunt u vaak langdurig én exclusief van de expertise en diensten van een flexwerker genieten.

Flexcraft Techniek is NBBU lid. De NBBU is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Zij behartigt de belangen van ruim 1.100 brede dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, payroll ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt.

Flexcraft Techniek is VCU-gecertificeerd: een certificaat waaruit blijkt dat wij voldoen aan een hoge standaard wat betreft veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Deze eigenschappen zijn immers prioriteit voor ons, onze opdrachtgevers, uitzendkrachten en leerling-werknemers. In het kader hiervan is het essentieel dat alle partijen goed op de hoogte zijn van alle afspraken, instructies en uiteraard wetgeving omtrent veiligheid en gezondheid.

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle soorten uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk met als doel fraude en illegaliteit te bestrijden en risico’s voor ondernemingen te beperken.

De NEN 4400-1-norm stelt eisen aan de financiële boekhouding en loon- en personeelsadministratie van in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen (uitzendbranche) en van (onder)aannemers. Deze eisen bestaan uit wet- en regelgeving en worden aangevuld door eisen van Stichting Normering Arbeid (SNA). Iedere onderneming die het NEN 4400-1 keurmerk van de SNA wil hebben, wordt gecontroleerd op onderstaande punten;

 • de identiteit van de onderneming;
 • de aangifte en afdracht van de loonheffingen en omzetbelasting;
 • eventuele strijdigheid van loonbetaling met Wet Minimumloon;
 • controle op de personeelsdossiers;
 • het voorkomen van risico’s van het in- en doorlenen of uitbesteden van werk. Hierbij valt te denken aan inleen van NEN of niet NEN-gecertificeerde bedrijven of ZZP-ers.

AAN HET WOORD

NIEUWS

REFERENTIES

TOP